כנס האגודה הגאוגרפית בישראל 2020

מפגשים מקוונים

 
 

 תקצירי מפגשים- מפגש 1

מושב ראשון:

הגאוגרפיה כדיסציפלינה מדעית: מבט לעתיד

גשר על גאוגרפיות

מצבה של הגאוגרפיה כ[אין] דיסציפלניה מדעית

הילכו שניים יחדיו? על המתחים וההזדמנויות שבמפגש בין הגיאוגרפיה הפיזית לאנושית

 

קהילות משימה עירונית

קהילות ייעוד עירוניות של אזרחים ותיקים

הגורמים המשפיעים על בחירת מקום ההשתכנות של קהילות עירוניות

השפעת קהילות על המרחב האורבני: קהילות תורניות בירוחם

גרעיני התיישבות בפריפריה: הפרטה או הלאמה

 תקצירי מפגשים- מפגש 2